Featured Post

Kan classroom

2nd floor-a practical exam kan neih laiin ka chho mai mai a, tumah awm loh lai a ni bawk a, ka mobile ka phawrh a, thla ka la ta a nih hi! 1st yr kan nih lai, 2003 kum v-day ni khan hemi room-ah hian tumah an awm lo tawh bawk! Khami tum khan 'Love is...' tih kha keimahni definition theuh one-liner kan siam a. 'Love is an endless saga' ka ti a, 'Love is eternal' kha a ti ve thung a, tuemaw khan. Vawiin chu ka hrechhuak leh uai uai mai. A lo reh ruih mai a, rawl lai lung a tileng thar vawng vawng mai.

Comments

Buy Online! Home Delivery!!

Popular Post

स्वच्छता में स्वास्थ्य

Hlum sawhna

Sailam Lal Bengkhuaia Pasalṭha Chawma, James Winchester thata a fanu Mary Winchester sala mantu - Chungtea